Knights of the Old Republic - Knights of the Old Republic II: The Sith Lords

Pravidla D20

Pravidla hry KotOR a KotOR II založené na D&D


KotOR a KotOR II využívají papírových pravidel D20, která vznikla upravením původních Dungeons&Dragons (dále D&D). D&D je papírové RPG (hra na hrdiny) jako třeba Dračí doupě.
Během hraní KotORů vás třeba zajímalo, proč nemůžete na začátku investovat do dovednosti víc jak 4 body, kolik můžete na další atd. Nejsou to věci nějak podstatné pro dohrání hry. Mohou se vám hodit snad jen v případě, že si třeba chcete promyslet vývoj své postavy dopředu. Ale i pokud vás to zajímá jenom tak, čtěte:

Vlastnosti

Vlastností je celkem 6. Každou vlastnost vyjadřuje určitý stupeň a určitá oprava. Každému stupni vlastnosti připadá určitá oprava. Kladné opravy (se znaménkem +) se nazývají bonusy, záporné (se znaménkem -) postihy. Stupně vlastnosti jsou většinou pouze orientační a hra většinou počítá pouze s opravami. Nyní krátký popis každé vlastnosti:

Síla
- vyjadřuje fyzickou zdatnost vaší postavy. Používá se při útoku nablízko.
Obratnost
- vyjadřuje vaši pohyblivost, mrštnost a koordinaci vašich pohybů. Upravuje vaši třídu zbroje (Armor Class – AC), určuje útočné číslo (To Hit Amor Class – THACO) u zbraní na dálku, po naučení se některým odbornostem může upravovat váš útok nablízko. Používá se u záchranných hodů na reflexy. Pozor, některé zbroje mohou její opravu omezovat.
Odolnost
- ukazuje konstituci vaší postavy. Její oprava se používá při určování počtu životů, vypočítávají se dle ní záchranné hody na výdrž.
Inteligence
- ukazuje míru vzdělanosti postavy.Souvisí s vědomostmi, které se dají naučit. Zohledňuje počet dovednostních bodů.
Moudrost
- moudrost jsou přirozené vědomosti, takzvaný selský rozum. Největší vzdělanec může být inteligentní, ale nebýt moudrý a obyčejný sedlák možná nebude inteligentní, ale klidně může oplývat velikou moudrostí. Také souvisí s citlivostí smyslů. Ovlivňuje záchranné hody na vůli a sílu kouzel Jedie.
Charisma
- vypovídá o působení postavy na ostatní – o její kráse a přirozeném talentu dokázat ostatní přesvědčit. I ošklivá postava tak může být vysoce charismatická, pokud z ní vyzařuje jakési vnitřní kouzlo a přirozená autorita. Ovlivňuje sílu kouzel Jedie a chování ostatních postav k vám.

Na začátku máte všechny vlastnosti na stupni 8 a 30 bodů k rozdělení (tedy pokud si tvoříte vlastní postavu). V klasických D&D si vlastnosti nahazujete, ale počet 30 bodů je stanoven dobře. V podstatě dosáhnete přibližně stejných výsledků, jakých byste dosáhli hody kostkou.

Stupně a opravy vlastností (platí pro všechny vlastnosti)
Stupeň Oprava
1 -5
2-3 -4
4-5 -3
6-7 -2
8-9 -1
10-11 0
12-13 +1
14-15 +2
16-17 +3
18-19 +4
20-21 +5
atd.

Jednou za 4 úrovně pak můžete přiřadit jeden bod k libovolné vlastnosti.

Dovednosti

Na každé úrovni dostanete určitý počet dovednostních bodů. Jejich počet zjistíte následujícími vzorečky:

Na 1. úrovni (N+oprava za Inteligenci)x4
Na každé další úrovni N+oprava za Inteligenci

kde N je konstanta záležící na vašem povolání. Počet vašich dovednostních bodů nemůže být nikdy menší než 4 na první úrovni a menší než 1 na každé další (i pokud by jste se díky postihu za Inteligenci dostali do mínusu).

Dovednosti se dělí na třídní a mezitřídní. Třídním dovednostem se postava učí snáze než mezitřídním. Na každý stupeň třídní dovednosti je třeba vynaložit 1 dovednostní bod. Na každý stupeň mezitřídní dovednosti je třeba vynaložit dvojnásobný počet bodů a mezitřídní dovednost může dosáhnout pouze polovičního stupně.

Vzoreček pro maximální hodnotu třídní dovednosti:
úroveň + 3 (takže na první úrovni do ní můžete vložit pouze 4 body, na druhé 5 atd.)

Vzoreček pro maximální hodnotu mezitřídní dovednosti:
(úroveň +3)/2 (takže poloviční hodnota). Nezaokrouhluje se, takže na 1. úrovní jsou to 2 body, na druhé pořád 2, na třetí 3 atd. Navíc pro zvednutí hodnoty o jedna musíte do této dovednosti nacpat 2 body.

S dovedností se počítá jako s hodem na past. Obtížnost nějakého úkolu (třeba odemčení zámku u zabezpečení, odstranění miny u demolice…) je vyjádřena Třídou obtížnosti (TO). Při plnění takového úkolu hra vezme váš bonus za danou dovednost, hodí k20 (dvacetistěnnou kostkou), obě čísla sečte a pokud je výsledek roven nebo větší než TO, uspěli jste. O některé úkoly se můžete pokusit, i když danou dovednost neovládáte (jen se musíte spoléhat pouze na hod kostkou), některé bez dané dovednosti nejsou možné.

Odbornosti (Featy)

Odbornosti představují zvláštní dovednosti vaší postavy. Narozdíl od dovedností vám poskytují nějaký bonus bez ohledu na hody (prostě dovednost umíte, nebo ne, případně poskytují bonus k těm hodům).

Tady prozatím skončím. Pokud mě napadne ještě něco, co by se sem hodilo, určitě se to tu objeví. Možná se dočkáte přídavku v podobě soubojového systému.

Článek napsal Ithilgor

© 2004-2005 ObiSkyWalker